Pakketselectie

Uit de organisatiestudie worden de operationele doelstellingen voor een pakketselectie SMART geformuleerd:

Maze Consult ontwikkelde een gestructureerde methodiek op basis van een 3-stappen-plan:

  1. Beschrijven van het informatiseringsproject : Aan de hand van interviews met de proceseigenaars worden de informatiseringsbehoeften van de onderneming geanalyseerd. De resultaten worden gesynthetiseerd in een rapport.
  2. Organiseren van workshops : Via groepsdiscussies met de eindgebruikers worden de functionele behoeften per vakgebied verder gedetailleerd en vastgelegd.
  3. Begeleiden bij de keuze : Op basis van stappen 1 en 2 schrijft Maze Consult het lastenboek. Dit wordt verstuurd naar een zestal softwareleveranciers waaruit er 2 tot maximum 3 worden geselecteerd. Zij presenteren hun pakket volgens een opgelegd demoscenario.

Projectmanagement

De meeste van onze klanten vragen na de pakketselectie of MAZE Consult de implementatie wil begeleiden. De bedoeling is dan de extra "workload" die op het management afkomt te reduceren door een deel van het werk op onze schouders te nemen.

Tijdens de implementatie van het gekozen pakket ziet Maze Consult periodiek toe op de naleving van de afspraken met de softwareleveranciers.

Deze controle situeert zich op volgende vlakken:

Daarnaast wordt de status van het project permanent geŽvalueerd en waar nodig worden de interne bedrijfsprocessen bijgestuurd. Als onafhankelijke partij adviseert Maze Consult het management-team om de juiste beslissingen te nemen gedurende het implementatietraject.